Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
w Warszawie

00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24

Filia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
w Warszawie

01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1