Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

informacja Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie został zakwalifikowany do udziału w projekcie realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pn. „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji Szpitali. Szczegóły dotyczące ww. projektu poniżej
nazwa projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki
źródło finansowania 
  • projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER);
  • oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia;
  • działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
  • współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa;
  • dofinansowanie projektu z UE: 12 638 788,93 zł.
nazwa części projektu, w której uczestniczy Szpital   Projekt Akredytacja Szpitali (PAS) 
realizator projektu  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ)
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
www.cmj.org.pl
cel projektu  Poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez wdrożenie programu akredytacyjnego
liczba jednostek objętych wsparciem w ramach projektu PAS   

100 szpitali

okres realizacji projektu  CMJ będzie realizować projekt przez 49 miesięcy tj. od 01 grudnia 2015 do 31 grudnia 2019 r., natomiast każdy szpital uczestniczący w projekcie otrzyma kompleksowe wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne w okresie do 18 miesięcy od chwili zawarcia porozumienia o udziale w projekcie.